Produkcja

Dbając o innowacyjność produktu, nasza firma poszerza stałą ofertę produktową o nowe wyroby, spełniające najwyższe wymogi stawiane przez aktualne normy stosowane przy tworzeniu sieci infrastruktury budowlanej.

Projekt  „Rozwój działalności produkcyjnej firmy PHH hurtimex ” mający na celu wprowadzenie do oferty nowych wyrobów, jakimi są uszczelki elastomerowe do rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, które montowane w fazie produkcji systemów kanalizacyjnych zapewniają ich  pełną szczelność i trwałość, a także skracają czas niezbędny do ich montażu. W trakcie realizacji, inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowych miejsc pracy oraz wprowadzenie do oferty innowacyjnych uszczelek kanalizacyjnych z trzonem nośnym.

Comments are closed.