Galeria

Zapraszamy do naszej galerii. Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych realizacji, oraz kilka kadrów z życia firmy i klubu tenisowego UTKS Dzierzkowice

Produkcja
Usługi
Z życia firmy

Repowermap.org jest inicjatywą non-profit, prowadzoną w celu promowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej poprzez pokazanie na interaktywnej i dostępnej on-line mapie lokalizacji istniejących w naszym sąsiedztwie instalacji OZE lub budynków efektywnych energetycznie, zawierających o opis, podstawowe charakterystyki oraz w wielu wypadkach zdjęcia. Mapa Repowermap jest opracowywana wspólnie przez szeroką sieć organizacji, instytucji, władz regionalnych, samorządów lokalnych i regionalnych oraz innych organizacji energetycznych. Ideą inicjatywy jest zachęcenie ludzi do korzystania z instalacji odnawialnych źródeł energii i stosowania rozwiązań efektywnych energetycznie w budownictwie, poprzez pokazanie konkretnych przykładów w ich regionie lub miejscowości. Przykłady instalacji przedstawione na mapie mają ponadto na celu ułatwienie wymiany informacji i popularyzację tych technologii na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

 

Comments are closed.